GEOTAKT

Usługi geologiczne i ochrony środowiska

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie badań geologicznych oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska.

W ramach branży geologicznej i geotechnicznej oferujemy wykonanie następujących usług:

 • wiercenia geologiczne i geotechniczne,
 • sondowania dynamiczne,
 • badania zagęszczenia nasypów płytą dynamiczną,
 • nadzory geologiczne na budowach,
 • wykonanie badań geologicznych oraz opracowanie opinii geotechnicznych oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego,
 • opracowanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych,
 • projektowanie ujęć wód podziemnych (studni głębinowych), dokumentowanie zasobów wód podziemnych, projektowanie stref ochrony ujęć wód.

 

W ramach branży ochrony środowiska specjalizujemy się w następujących usługach:

 • prowadzimy oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • wiercenia sozologiczne, akredytowany pobór próbek, badania w akredytowanych laboratoriach,
 • sporządzamy projekty planów remediacji terenów o naruszonych standardach jakości podłoża gruntowo-wodnego,
 • opracowujemy koncepcje, programy i projekty rekultywacji, w tym projekty rekultywacji wyrobisk, hałd, składowisk i popowodziowe,
 • wykonujemy raporty początkowe i końcowe dla instalacji wymagających pozwoleń zintegrowanych,
 • realizujemy i/lub nadzorujemy rekultywacje terenów zdegradowanych (metody ex-situ i in-situ),
 • wdrażamy technologie/procesy oczyszczania gruntów i wód podziemnych z substancji zanieczyszczających (metody ex-situ i in-situ),
 • realizujemy przeglądy ekologiczne obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • realizujemy projektowanie i instalację piezometrów oraz monitoring lokalny jakości wód podziemnych w podłożu składowisk odpadów i obiektów przemysłowych.

Skontaktuj się

FORMULARZ KONTAKTOWY

SPRAWDŹ DOJAZD

DANE KONTAKTOWE

E-mail

geotakt@geotakt.pl

Tel

+48 692 491 077

ADRES BIURA

ul. Kielecka 45

25-351 Cedzyna